Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 073-499800

 
นายตอเฮ เจะเลาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
(073-499-800)
 
นางฟารีละห์ เดหนิ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บ้านน้ำบ่อ
(081-277-4323)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 1 ปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 11) 28 เม.ย. 2564
เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน (ดู : 10) 21 เม.ย. 2564
เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกจังหวัด (ดู : 11) 21 เม.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ (ดู : 14) 19 เม.ย. 2564
กยศ. พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป (ดู : 12) 5 เม.ย. 2564
เปิดตัว “ทัวร์เที่ยวไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง (ดู : 33) 5 เม.ย. 2564
เช็กเงื่อนไขใหม่ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” คุมเข้มทุจริต (ดู : 4) 5 เม.ย. 2564
คนพร้อม - รถพร้อม ศึกษาเส้นทาง เดินทางปลอดภัย (ดู : 7) 5 เม.ย. 2564
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ – วัคซีนโควิด-19 ควรห่างกัน ๔ สัปดาห์ (ดู : 11) 5 เม.ย. 2564
เช็กลิสต์ “ม33เรารักกัน” ใช้จ่ายร้านไหน ซื้ออะไรได้บ้าง (ดู : 6) 30 มี.ค. 2564
กยศ. ขยายถึง ป.โท พร้อมเพิ่มช่องทาง กู้ง่าย ผ่านมือถือ (ดู : 5) 30 มี.ค. 2564
เตือนผู้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” รีบใช้ให้ครบก่อนหมดเขต !! (ดู : 5) 30 มี.ค. 2564
จัดงานสงกรานต์ 2564 อะไรทำได้ - ไม่ควรทำ? (ดู : 6) 30 มี.ค. 2564
ไฟเขียว! ปรับโซนสี ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 (ดู : 6) 30 มี.ค. 2564
ยืนยัน! วัคซีนแอสตราเซเนกาปลอดภัย (ดู : 5) 23 มี.ค. 2564
บทความ ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า (ดู : 41) 19 มี.ค. 2564
บทความ เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ (ดู : 20) 19 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 (ดู : 31) 19 มี.ค. 2564
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2564 (ดู : 36) 18 มี.ค. 2564
ย้ำ วัคซีนโควิด-19 ฉีดฟรี อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง (ดู : 5) 8 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
  หมู่ที่2 ตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 
โทรศัพท์ : 073-499-800
 
   Copyright © 2019. www.bannambor.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs