ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต

เรื่อง :   ขอรับกระเบื้องหลังคา จากพายุเข้า  3/2/2022 [2:35:35 PM]
IP Adress : 110.77.246.179
 

หลังคาโดนพายุเสีย 2 แผ่น

จากคุณ : นายอัฟฟาน หะยีแวดาโอะ
 

จากคุณ :  ผู้ดูแลระบบ  3/2/2022 [2:41:35 PM]
  IP Adress : 110.77.246.179
   

ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ

 

จากคุณ :  ผู้ดูแลระบบ  3/2/2022 [2:38:54 PM]
  IP Adress : 110.77.246.179
   

รับเรื่องแล้วครับ กำลังดำเนินการ

 
ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ 
กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ